Brandsikring og installation af ABV, ABA AVA og ABDL anlæg

Afgørende installationer, der redder liv og bygninger

Myndighederne stiller strenge krav til brandsikring i bygninger, der kan rumme mange mennesker. Derfor er brandsikring afgørende for at beskytte liv og ejendom.

I Eco Techniq forstår vi, at brandsikring handler om mere end blot at installere de tekniske anlæg; Det handler om at sikre, at bygninger har de rigtige foranstaltninger på plads for at beskytte dem, der arbejder, besøger eller bor der. På baggrund af brandstrategien i jeres ejendomme etablerer vi de brandsikringsanlæg, der er nødvendige for, at jeres bygninger lever op til alle krav og regler.

Læs mere

Brandsikring omfatter flere tekniske løsninger:

 • ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg)
 • ABDL-anlæg (automatisk branddørslukning)
 • ABV-anlæg (automatisk brandventilationsanlæg)
 • AVA-anlæg (automatisk varslingsanlæg)

Sikkerhedsanlæg: Varsling og evakuering ved andre farlige situationer end brand.

Nød- og krisesituationer: Kommunikation og instruktioner under forskellige former for nødsituationer.

Adgangskontrol: Integrering med adgangssystemer for at regulere adgang ind og ud af bygningen under nødsituationer.

Serviceinformation: Levering af nyttig information til besøgende og personale i bygninger som f.eks. shopping centre, hoteller, museer og andre institutioner.

Serviceinformation: Levering af nyttig information til besøgende og personale i bygninger som f.eks. shopping centre, hoteller, museer og andre institutioner.

Vi rådgiver altid ud fra et helhedsorienteret perspektiv, så I undgår at bruge tid og penge på flere systemer med samme funktion. Ofte kan I nemlig med fordel benytte funktionerne i jeres varslingsanlæg til andre formål, såsom:

Vi prioriterer også den årlige kontrol af jeres brandvarslingsanlæg for at sikre, at de forbliver i topform og er fuldt funktionsdygtige året rundt.

Kontakt os, og lad os hjælpe jer med at vælge den rette brandsikringsløsning, der opfylder både myndighedernes krav og jeres specifikke behov.

Erfaring og ekspertise i brandsikring

I Eco Techniq har vi mere end 25 års værdifuld erfaring inden for brandsikring og installation af brandsikringsanlæg. Vi er specialister i at levere brandsikringsløsninger, der opfylder de strengeste krav og standarder for forskellige bygningstyper, herunder erhvervsejendomme, boligforeninger, kommunale institutioner, museer, spillesteder m.fl. Vores teknikere er certificerede og klar til at håndtere selv de mest krævende brandsikringsprojekter.

Læs mere

Derfor vælger vores kunder at samarbejde med os:

 • Pålidelig brandsikring:
  Vi garanterer pålidelig beskyttelse mod brand og installation af de bedst egnede systemer.
 • Skræddersyede brandsikringsløsninger:
  Vi skaber individuelle, skræddersyede løsninger, der passer til bygningens udformning og behov.
 • Bæredygtighed i brandsikring:
  Vi prioriterer bæredygtighed i vores brandsikringsløsninger og sikrer, at de er miljøvenlige og energieffektive.
 • Erfarne brandsikringsteknikere: 
  Vores teknikere er erfarne og specialiserede inden for brandsikring. De står klar til at rådgive og hjælpe jer.
 • Kundetilfredshed i fokus: Vi sætter vores kunders tilfredshed i højsædet og stræber efter altid at levere den bedst mulige service og rådgivning.

Det, der gør os specielle, er den rådgivning og vejledning, vi tilbyder vores kunder. Vi ser det store billede og tager alle de nødvendige hensyn. Og vi inddrager jer i hele processen – ikke kun i selve installationen, men også i rådgivningen, der fører os sammen mod den bedste løsning.

– Eco Techniq

ABV-anlæg

ABV-anlæg (automatiske brandventilationsanlæg) spiller en afgørende rolle i at minimere skader ved brand samt at forbedre sikkerheden i bygninger. Udover brandventilation omfatter ABV-anlæggene flere funktioner og overvejelser, herunder:

Læs mere

Brandventilation: Et ABV-anlæg hjælper med at regulere den røg og varme, der opstår under en brand. Det bidrager til at forhindre spredning af røg og opretholde klare flugtveje, hvilket er afgørende for sikker evakuering og effektiv brandbekæmpelse.

Indeklima: Et ABV-anlæg er også designet til at opretholde et acceptabelt indeklima i bygningerne under normale driftsforhold. Det kan omfatte ventilation, kontrol af luftkvalitet og temperaturregulering.

Energieffektivitet: Vi anbefaler, at I overvejer energieffektiviteten af jeres ABV-anlæg, da det kan have en betydelig indvirkning på driftsomkostningerne. Moderne ABV-anlæg kan være udstyret med funktioner såsom energibesparende motorer og intelligent styring. Vi rådgiver jer om den mest optimale og miljøvenlige løsning for jeres ejendomme.

Sammenspil med andre systemer: ABV-anlæggene skal integreres korrekt med andre brandsikringsanlæg, såsom ABA-anlæg (brandalarmeringsanlæg), for at sikre, at alle varslingssystemer fungerer optimalt sammen i en nødsituation.

Årlig kontrol:  Vi udfører regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af ABV-anlæggene for at sikre, at de forbliver fuldt funktionsdygtige og opfylder alle myndighedskrav og standarder.

Vi hjælper jer med at forstå, hvordan ABV-anlæggene passer ind i jeres samlede brandsikringsstrategi. På den måde er jeres ejendomme beskyttet mod brand, samtidig med at vi sikrer et effektivt indeklima, tager hensyn til energieffektiviteten og overholder alle relevante forskrifter og standarder.

ABA-anlæg

Hvert byggeri har sin egen unikke brandstrategiplan, der definerer nødudgange, flugtveje, brandceller, brandzoner og andre kritiske elementer. ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg) spiller en central rolle i implementeringen af denne strategi. Vi rådgiver om det bedste system og fabrikat, der passer til jeres behov og samtidig opfylder myndighedskravene og beregningerne for netop jeres ejendomme.

Læs mere

Det er værd at være opmærksom på:

Tidlig detektion: Hovedformålet med et ABA-anlæg er at opdage og alarmere om en brand i en bygning så tidligt som muligt. Det giver folk i bygningen mulighed for at evakuere, ligesom det giver brandvæsenet mulighed for at reagere hurtigt, hvilket kan redde liv og minimere skader på ejendommen.

Integration: ABA-anlægget skal være nøje integreret med den overordnede brandstrategi for ejendommene. Det betyder, at anlæggets placering, sensorer og detektionsmetoder skal passe til de unikke træk ved bygningerne og deres anvendelse.

Vi samarbejder tæt med jer som kunder for at sikre, at ABA-anlægget opfylder alle krav og behov. Derudover foretager vi årlig kontrol og vedligeholdelse af ABA-anlæggene med inspektion og tests, så vi sikrer, at de altid fungerer optimalt.

Vi skaber målrettede og seriøse brandsikringsløsninger

At vælge den rette brandsikringsløsning er en vigtig beslutning, der kræver omhyggelige overvejelser, forudgående beregninger og professionel, seriøs rådgivning. Dét er vi specialister i hos Eco Techniq, og vi taler i et sprog, der er let at forstå. Vi sætter os grundigt ind i de specifikke behov for brandsikring af jeres bygninger, og vi sikrer, at alle myndighedskrav opfyldes, når vi rådgiver om de bedste systemer og løsninger.

Kontakt os i dag for at begynde processen med at beskytte jeres bygninger og de mennesker, der arbejder, besøger eller bor i dem.

Vi ser frem til at hjælpe jer med at tage de rigtige skridt mod effektiv og pålidelig brandsikring, så vi sammen sikrer en sikker fremtid for jeres bygninger.

AVA-anlæg

Et AVA-anlæg (automatiske varslingsanlæg) spiller en afgørende rolle i at advare mennesker i kritiske situationer og øge sikkerheden i bygninger. Ud over brandalarmering kan AVA-anlæggene have flere funktioner og formål, som er værd at overveje ved installation:

Læs mere

Kritisk varsling:  Det primære formål med et AVA-anlæg er at varsle personer om potentielle farer, herunder brande og andre nødsituationer. Anlæggene udsender hørbare og visuelle alarmer, der giver folk besked om at evakuere bygningerne eller at tage de nødvendige forholdsregler.

Sikkerhedsforanstaltninger: AVA-anlæggene kan også anvendes til at kommunikere instruktioner og sikkerhedsinformation til personer i bygningerne under nødsituationer. Det kan omfatte vejledninger om, hvordan man evakuerer sikkert, hvor man samler sig, eller hvilke procedurer der skal følges.

Adgangskontrol: Integration med adgangssystemer gør det muligt at regulere ind- og udgang fra bygningerne under nødsituationer. Det hjælper med at opretholde sikkerhed og kontrol, hvilket er særligt relevant i store og komplekse bygninger såsom hospitaler eller uddannelsesinstitutioner.

Serviceinformation: AVA-anlæggene kan også levere nyttige oplysninger til såvel besøgende som personale i bygningerne som f.eks. shoppingcentre, hoteller, museer og andre institutioner.

Vi tilbyder også årlig kontrol og vedligeholdelse af jets AVA-anlæg for at sikre, at de altid er fuldt funktionsdygtige og overholder gældende standarder og myndighedskrav. Vores rådgivning fokuserer på at integrere AVA-anlæggene på en måde, der passer til jeres ejendommes unikke behov og sikrer øget sikkerhed, bæredygtighed og omkostningseffektivitet.

ABDL-anlæg

Et ABDL-anlæg (automatiske branddørslukningsanlæg) er afgørende for at forhindre brande i at sprede sig i en bygning. Hos Eco Techniq har vi mange års ekspertise i installation og vedligeholdelse af ABDL-anlæggene samt dybdegående kendskab til de lovkrav, driftsmæssige forskrifter og myndighedskrav, der omgiver disse systemer.

Ovenstående er en naturlig del af den rådgivning, som vi i Eco Techniq tilbyder jer som kunder. Vi arbejder nemlig tæt sammen med jer for at træffe de rette beslutninger, så vi sammen sikrer, at ABDL-anlæggene fungerer optimalt for at beskytte liv og ejendom. Hvert år følger vi op på anlæggene og sikrer, at de fortsat er fuldt funktionsdygtige.

Læs mere

Når det kommer til ABDL-anlæg, er det værd at overveje funktioner såsom:

Placering af sensorer: En vigtig beslutning er placeringen af sensorer i bygningerne. Sensorerne registrerer brand og røg og udløser ABDL-anlæggene. Præcis placering af disse sensorer er afgørende for tidlig detektion og effektiv brandhåndtering.

Tidsforsinkelse: Beslutningen om, hvorvidt der skal være en tidsforsinkelse, før dørene automatisk lukkes, er baseret på brandstrategien og risikovurderingen for de specifikke ejendomme. Tidsforsinkelsen kan give folk tid til at evakuere sikkert.

Manuel overvågning: I visse situationer kan det være hensigtsmæssigt at have mulighed for manuel kontrol over ABDL-anlæggene. Det giver en vis fleksibilitet, især i situationer, hvor nøje overvågning er nødvendig.

Nødstrømforsyning: ABDL-anlæggene skal forsynes med nødstrøm under nødsituationer for at sikre, at systemerne fungerer, selvom den almindelige strømforsyning svigter. Det kan omfatte batteribackup og andre nødstrømkilder.

Det, der gør os specielle, er den rådgivning og vejledning, vi tilbyder vores kunder. Vi ser det store billede og tager alle de nødvendige hensyn. Og vi inddrager jer i hele processen – ikke kun i selve installationen, men også i rådgivningen, der fører os sammen mod den bedste løsning.

– Eco Techniq

Vores kerne ekspertiser

Vores øvrige ekspertiser

Byggestrømstavler:

Opnå tryghed og sikkerhed på byggepladsen med pålidelige og effektive byggestrømløsninger, der holder byggeprocessen i gang.

UPS-anlæg:

Når uafbrudt strømforsyning er afgørende, kan I stole på et pålideligt og effektivt UPS-anlæg, der sikrer, at de vitale systemer forbliver online, uanset hvad.