CSR Politik

Herunder kan du læse vores komplette CSR politik for Eco Techniq.

CSR-Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i virksomheden og samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet mest muligt.

Redegørelse om samfundsansvar 2019 – Eco Techniq ApS Der arbejdes aktivt for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne i virksomheden og samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet mest muligt. Vi har fokus på at forbedre vores bæredygtighedsprincipper og arbejder løbende på, at videreudvikle og implementere nye politikker i virksomheden, til gavn for både medarbejdere, interessenter og det omgivende miljø. Vi tilstræber derfor en åben dialog og kommunikation i hele organisationen og i særdeleshed med vores samarbejdspartnere, for kun i fællesskab kan vi opnå det bedste resultat. Vi ser på arbejdet med social ansvarlighed, som en løbende proces, hvor vi hele tiden har mulighed for at blive bedre til at værne om samfundet. I 2019 har vi haft fokus på at forbedre nedennævnte områder, uden dog at være begrænset til disse. Disse fokusområder er blot en del af de proaktive eller forebyggende tiltag, der er arbejdet med i virksomheden i 2019.

CSR er for Eco Techniq ApS ensbetydende med, at vi ud fra vores kompetencer og strategiske overvejelser, frivilligt tager initiativ til at beskytte vores samfund og miljøet og løbende søger at forbedre vores aktive arbejde for omgivelserne og medarbejderne. Vi ønsker at tage aktivt ansvar for samfundet ved fx.: ∙ at sikre ansvarlig leverandørstyring, således at vores leverandører dokumenterer overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder. ∙ at tage hensyn til og forbedre ansættelsesforhold, personlige aspekter, mangfoldighed, ligestilling og arbejdsmiljøet. ∙ at arbejde systematisk med at implementere og forbedre virksomhedens ledelsessystemer, herunder arbejdsmiljø og miljø. ∙ at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt anerkendte menneskerettigheder. ∙ at bl.a. via leverandørstyring sikre, at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. ∙ at modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Virksomheden overholder til hver en tid gældende love, regler, internationale konventioner og relevante anbefalinger fra internationale organisationer.


Ligestilling:
Ligestilling handler for virksomheden om lige rettigheder og muligheder, herunder lige adgang til karrieremuligheder og ledelsesstillinger, ligeløn for det samme arbejde, kompetenceudvikling, hensyntagen til medarbejdernes forskellige behov mm., så et godt arbejdsmiljø fortsat sikres på alle niveauer i organisationen.
Klimapåvirkninger omfatter miljøpolitik, CSR-politik. Politikkerne er samlet set med til at mindske klimapåvirkningerne, nogle gennem et direkte målbart resultat og andre ved den etiske og moralske tilgang, hvor det er den enkelte medarbejders adfærd der påvirkes.

Indkøb:

Indkøb – ansvarlig leverandørstyring Det er vigtigt for os, at vi gør en positiv forskel i relation til at skabe en bæredygtig udvikling, men uden hensyntagen til den belastning af miljøet som ligger i forsyningskæden, har det kun begrænset effekt. Vi gør derfor vores til at sikre, at de produkter vi anvender fremstilles under de rigtige forhold, i relation til vores samfundsansvar. Indkøb til drift, anlægsopgaver og serviceforpligtelser følger virksomhedens indkøbsguide og vi forlanger dokumentation fra leverandører og underentreprenører for deres stillingtagen til bl.a. etiske retningslinjer og socialt ansvar. Såfremt der er leverandører, som ikke lever op til virksomhedens ambitionsniveau, vil vi arbejde mod at sikre acceptable forhold, disse forhold vil blive stipuleret i tæt samarbejde med leverandøren. En afvikling af samarbejdet kan, som sidste udvej blive konsekvensen, såfremt leverandøren ikke ønsker at indfri vores krav og forventninger til social ansvarlighed. Leverandørstyringen er formaliseret i vores ISO/KLS-procedure for leverandørgodkendelse. Leverandørstyringen indeholder ydermere spørgsmål vedr. kvalitet


Affaldshåndtering:

Eco Techniq ApS har en aftale med en række genbrugsstationer på Sjælland hvor vi afleverer og kildesorterer vores affald. På større projekter er det typisk den ansvarlige hovedentreprenør der sikre en miljørigtig affaldshåndtering. Herved kan det dokumenteres, at vi har en affaldsløsning, der opfylder de lovmæssige og regulativmæssige krav. Affaldsmængderne kan variere meget fra år til år, uden at det nødvendigvis har sammenhæng med omsætningen, da der det ene år kan være entreprise-, renoverings- eller serviceopgaver, som genererer meget affald, og det næste år være opgaver med mindre mængder affald, oftest nybyggeri.

Bilflåde:

Eco Techniq ApS følger skarpt den generelle grønne udvikling, ved fortsat at have en hyppig udskiftningsfrekvens og ved anvendelse af seneste teknologi på person- og varebiler. Alle køretøjer udvælges fra en totalomkostningsbetragtning (TCO), hvilket sikrer en så lav driftsomkostning, og en så grøn profil som muligt. Med klare rammer for TCO, samt et fast og nøje udvalgt katalog, især på varevogne, tilsikres en konsekvent og stabil grøn bilflåde. Den gennemsnitlige CO2 udledning for både person- og varevogne er reduceret. Eco Techniq ApS har en klar grøn profil, der tydeligt afspejler virksomhedens værdier og fokus på bæredygtighed og ansvarlighed.

Sygefravær:

Eco techniq arbejder målrettet på af skabe et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Gennem samtaler italesætter vi områder der kan forbedres ligesom vi indarbejder forebyggende tiltag der er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Uddannelse:

Eco Techniq tager som virksomhed ansvar for at uddanne nye medarbejder. Vi efterlever branchens målsætning og normtal for uddannelse og socialtansvar.

Vi er din professionelle
teknik partner

Kontakt os i dag - Og få et uforpligtende tilbud på dit næste teknik projekt
Vores partnere & certificeringer

Eco Techniq Aps
Lunikvej 23
2670 Greve

CVR: 32159095

Følg med

© Eco Techniq
Design by PLICO